Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Tietoi Oy
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Tietoi Oy
Jukolanranta 11
21620 Kuusisto

Rekisterin nimi
Tietoi Oy:n verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

Käsittelyn tarkoitus
Tietoi Oy:n verkkopalveluiden käyttäjän (myöhemmin "käyttäjä") suostumuksella tapahtuva Tietoi Oy:n verkkopalveluihin sekä niihin kuuluviin toimintoihin (myöhemmin "palvelu") liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, kehittämiseen, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietoryhmistä
Palvelussa käsitellään käyttäjän yhteystietoja sekä muita käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä asiakassuhteen alkaessa ja palvelua käytettäessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

Rekisteriselosteen saatavuus
Käyttäjällä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö lähetetään sähköpostitse osoitteeseen info@tietoi.fi.